arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcheckfacebooklinkedinorangetalentsearchtwitter Ga naar content
Menu

Over ons

Van Werven Kunststofrecycling is gespecialiseerd in het creëren van hoogwaardige grondstof uit post-consumer harde kunststoffen uit bouw- en bedrijfsafval en gemeentelijke milieustraten.

Hergebruik van grondstoffen is één van de belangrijkste voorwaarden om onze aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Door de keten te sluiten en grondstoffen te hergebruiken, hebben we een belangrijke stap gezet om samen te verduurzamen. 

Missie

Het aanboren van primaire grondstoffen moeten we blijvend verminderen door recycling naar een volgend stadium te brengen. Onze missie is de keten te sluiten én dat te doen door plastic te recyclen als vervanger van primaire grondstof. Het creëren van hoogwaardige secundaire grondstoffen is de enige manier om toe te werken naar een circulaire, niet-subsidie-gedreven grondstoffenketen, de ultieme vorm van duurzaam ondernemen.

Values

Randvoorwaarden voor hoogwaardig recyclen

Wij werken vanuit de filosofie dat je een circulaire economie samen moet vorm geven. Samen met ontdoeners van afval, samen met de industrie.

  1. We investeren blijvend in innovaties die ons helpen de afzetmarkt van onze producten verder te verbreden.
  2. We leveren onze grondstoffen klantspecifiek, gestuurd vanuit ons eigen laboratorium en in grote volumes, op dit moment zo’n 150.000 ton per jaar. Daardoor kunnen we een constante kwaliteit garanderen.

Onze waarden

Gedreven door ambitie zoeken we continu naar betere oplossingen zonder de échte bedoeling uit het oog te verliezen. We werken hard, zijn voortdurend in beweging en vinden telkens nieuwe verbindingen waaraan we onze veelzijdigheid te danken hebben.

Onze collectieve wil - in alle lagen van de organisatie - om succesvol te zijn, maakt dat we snel kunnen schakelen op vele fronten.

Van Werven is al vanaf de oorsprong een dienstverlener. Dienstbaarheid zit in ons DNA. We koppelen de belangen van onze klanten, medewerkers en de maatschappij en spelen hier met échte oplossingen op in.

Als familiebedrijf staan we middenin de samenleving. De verantwoordelijkheid voor de maatschappij beleven we en is echt. We hechten grote waarde aan menselijkheid, waardering en respect.

We zijn wie we zijn en laten ons vooral leiden door gevoel en boerenverstand. Gelet op onze lange termijn visie is wederzijds vertrouwen de basis voor continuïteit.

Lokaal circulair in een Europese markt

Wij zijn voorstander van het recyclen van afval - en daarmee het behoud van grondstoffen en groei in kennis - in Európa. De oplossing is niet het exporteren van kunststofafval naar Azië, de oplossing creëren we zelf. Daarom hebben we in Europa verschillende vestigingen, waarmee we onze volumes verder uitbouwen, meer impact hebben én op steeds meer plaatsen lokaal circulair zijn.

Awards

We zijn trots dat onze activiteiten erkend worden. In 2017 wonnen we in Engeland de Sustainable Investment Award. We ontvingen in 2011 de Flevopenning voor meest innovatie onderneming in Flevoland. Ook maakt Kunststof Recycling Van Werven deel uit van de MKB Innovatie Top 100. Hiermee behoort het bedrijf tot de groep van meest innovatieve bedrijven van Nederland. In 2012 ontvingen wij de Investment Award namens UK Trade & Invest én ontvingen we de European Business Award for Innovation.

Betrokken belangenbehartiger

Van Werven is actief in verschillende initiatieven die recycling van afval en het creëren van grondstoffen via wetgeving en samenwerkingsverbanden stimuleren.

Van Werven infra & recycling

Van Werven Kunststof Recycling is onderdeel van familiebedrijf Van Werven. Van Werven is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra en recycling. Wij zijn al 70 jaar bezig met het zoeken naar toegevoegde waarde door logische verbindingen en échte oplossingen. Wij ondernemen oprecht en authentiek. Onze kracht ligt in het vermogen ons aan te passen aan een veranderende wereld, zonder de oorspronkelijke bedoeling uit het oog te verliezen. Met inspirerende en innovatieve oplossingen maken we verschil in de toekomst, met een hart voor mens en milieu. De oorsprong van ons bedrijf ligt in Oldebroek. Gedreven door ambitie zijn we inmiddels vanuit dertien vestigingen actief in binnen- en buitenland.

Hoe u kunt bijdragen aan een circulaire economie
Afvalinzamelaars
Circulus-Berkel: “Bronscheiding zorgt voor bewustwording”

“Jaarlijks produceren we als consumenten in Europa 26 miljoen ton weggegooid plastics, waarvan nog geen 30% wordt gerecycled. Men voorspelt dat deze hoeveelheid plastic afval in 2030 is verdubbeld. We staan kortom voor een enorme uitdaging.”

Lees meer
Onze lobby

Van Werven plaatst zich, als één van de koplopers, vaak in een initiërende rol om de kunststofrecycling-branche vorm te geven. We proberen, vanuit onze missie, inhoud te geven aan de markt. Zo zijn we actief in verschillende initiatieven die recycling van afval en het creëren van grondstoffen via wetgeving en samenwerkingsverbanden stimuleren. 

Lees meer