arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcheckfacebooklinkedinorangetalentsearchtwitter Ga naar content
Menu

De missie van Pipelife: 100% recyclaat per 2030

Pipelife is één van de grootste spelers in de markt van kunststof buizen, fittingen en putten. Het heeft daarmee een grote invloed op de circulariteit in de PVC-industrie. “Ons streven is om in 2030 voor 100% gebruik te maken van recyclaten.” De tijd is rijp.

 logo
pipelife header.jpg

Pipelife heeft 26 vestigingen in Europa en de Verenigde Staten en 2700 werknemers in dienst. De omzet bedroeg in 2016 853 miljoen Euro. Pipelife is onderdeel van het Wienerberger concern, dat 3 miljard omzet maakt. Pipelife Nederland is de grootste leverancier voor de distributie van gasleidingen en een van de grotere op het gebied van waterleidingen, elektrabuizen, rioleringen en infiltratietechnieken.

Hoe je van geloof naar beleid naar praktijk gaat

Directeur Mark van Loon van Pipelife Nederland heeft een groot geloof in circulariteit. Hij heeft plaats in werkgroepen van de overheid die zich daar hard voor maken, maar boekt ook concreet resultaat. “We hebben een duidelijke focus op duurzaamheid, het is onderdeel van onze strategie en het vertaalt zich in allerlei programma’s. En heel concreet verwerken we nu bijvoorbeeld 50% recyclaat in onze PVC-rioolbuizen. Als eerste in Nederland hebben zijn we gecertificeerd om in plaats van 40, 50% toe te passen.” Ongeveer 25% van alle producten die nu de vestiging in Enkhuizen verlaten zijn van recyclaat gemaakt en daarvoor werkt Pipelife intensief samen van Van Werven.

"Op dit moment bestaat zo’n 25% van de producten van Pipelife uit gerecyclede kunststoffen. Dat moet 100% worden per 2030."

Mark van Loon, directeur Pipelife

Footprint

Van Loon legt uit dat de industrie serieus werk moet maken van hergebruik. “Kunststof begint bij aardolie. Een PVC-buis gaat bewezen 100 jaar mee en is dus eigenlijk heel duurzaam, maar hoe dan ook haal je iets uit de natuur en zorg je voor een footprint. We betalen voor alles wat energie kost nog altijd niet de goede prijs, vind ik, want de milieuvervuiling wordt niet meegerekend. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en gelukkig vindt ons beleid weerklank bij onze klanten, zoals nutsbedrijven en gemeentes.”

Die veranderende houding bij zowel afnemers als de industrie zelf is het grootste bewijs dat de tijd rijp is voor volledig circulair werken.

pipelife2.jpg
pipelife1.jpg

Praktische overwegingen

Werken met virgin grondstoffen is echter wat we gewend zijn. “En dus makkelijker”, zegt Van Loon. “Dat betekent dat er overtuiging nodig is, want er zijn praktische uitdagingen.” Een voorbeeld is de tussenlaag in de Pipelife PVC-buizen. Die is van recyclaat, de huiden (buitenlagen) van virgin materiaal. “Het recyclaat heeft andere eigenschappen. De tussenlaag is een geschuimde laag, want je wilt wel dikte hebben, maar je hoeft niet de massa. Dat proces gaat anders, het is een ander pakket aan toeslagstoffen en de toepassing is anders. Gelukkig is het zo dat als we dat nieuw engineeren, we er ook zeker van zijn dat het materiaal over een half jaar hetzelfde is. De variatie is er de afgelopen jaren heel goed uitgehaald.”

“De hele keten verandert, van normeringen tot hoe onze mensen in de fabriek werken met de materialen. Het silopark wordt aangepast op een extra stroom grondstoffen, etc. Je moet veel dingen veranderen en veranderen doen wij mensen over het algemeen niet graag.” Werken aan draagvlak in de hele organisatie is dus een belangrijke randvoorwaarde. Dat doen Van Werven en Pipelife bijvoorbeeld door over een weer bedrijfsbezoeken te doen. “Dat levert 9 van de 10 keer naast begrip en vertrouwen, heel veel ideeën op.”

Renofort_large2.JPG

Naar 100%

“Ja, er is een lange weg te gaan en heeft vooral met technologie-ontwikkelingen te maken.Maar ook met normeringen bijvoorbeeld. Gasbuizen, daarbij is men terecht bezorgd over of deze wel sterk en stijf genoeg zullen zijn, of dat er niet ergens toch een lekkage kan ontstaan. Als Van Werven en wij kunnen bewijzen dat het niet zo is, ondersteund met een lange-duur-onderzoek van KIWA, dan kan je het gaan toepassen.”

 

Op dit moment bestaat zo’n 25% van de producten van Pipelife uit gerecyclede kunststoffen. Dat moet 100% worden per 2030, is de overtuiging van Van Loon. Er is dus nog veel te doen. “We werken onze prioriteitenlijst af, op basis van volumes, kansen en haalbaarheid. Op korte termijn is kabelbescherming reëel. Drinkwater en gas zal op het eind komen. Alles gaat stap voor stap en in samenwerking.”

Tussenfase

“In tussenfases is het mogelijk om in meerlagensystemen te werken. Voor waterleidingen bijvoorbeeld, zou het kunnen dat we de binnenlaag nog van virgin materialen maken in het kader van waterhygiëne, terwijl de buitenlaag, die een meer constructieve funtie heeft, van recyclaat wordt gemaakt. We kunnen niet alles tegelijk en het is ook echt niet makkelijk, maar het kan zeker.”

"I believe we have to take our responsibility, and fortunately our policy is appreciated by our customers, including utility companies and municipalities.”

Mark van Loon, director of Pipelife

Opdracht voor afvalverwekers

Uiteindelijk kan niet alleen Pipelife, maar de hele PVC industrie 100% circulair zijn, denkt Van Loon. Daarvoor ligt overigens niet alleen de bal bij de industrie, maar zeker ook aan de kant van de inzameling. Nu al gaat 100% van het PVC-materiaal uit de industrie opnieuw de keten in, maar dat is in Nederland slechts zo’n 10% van het afval. 90% van het PVC belandt nog in restafval, of wordt door vuilverwerkers niet gescheiden. En dus verbrand.

Terug naar overzicht